Varslingsportal for Arendal kirkelige fellesråd. 


Hvis du har vært utsatt for eller vitne til kritikkverdige forhold som du ønsker å varsle om ber vi deg om å benytte deg av varslingsportalen vår.  Her kan du sende varsel som gjelder forhold i menigheter, på gravplasser og kirkevergens øvrige virksomhet.  Du kan være ansatt, frivillig eller deltaker, og du kan velge å være anonym hvis du ønsker.