Fellesrådet

Lockdown - Alle arrangementer er avlyst


Formannskapet i Arendal har vedtatt svært strenge smitteverntiltak i Arendal som gjelder fram til og med 25. mars. Dette medfører store konskvenser for menighetene i Arendal

Les mer

 

Menigheten

Lockdown - Alle arrangementer er avlyst


Formannskapet i Arendal har vedtatt svært strenge smitteverntiltak i Arendal som gjelder fram til og med 25. mars. Dette medfører store konskvenser for menighetene i Arendal

Les mer

 

Fellesrådet

SOMMERVIKARER 2021 KIRKEGÅRDENE I ARENDAL


Det er ledige stillinger som sommervikarer for sommeren 2021 ved kirkegårdene i Arendal. Arbeidet består i stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid. 

Les mer

 

Menigheten

SOMMERVIKARER 2021 KIRKEGÅRDENE I ARENDAL


Det er ledige stillinger som sommervikarer for sommeren 2021 ved kirkegårdene i Arendal. Arbeidet består i stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid. 

Les mer

 

Fellesrådet

Stell av grav


Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.

Les mer

 

Menigheten

Stell av grav


Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.

Les mer

 
 

PERSONALRÅDGIVER – ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD (100%)

Arendal kirkelige fellesråd ivaretar ansvaret for 11 kirker og 12 kirkegårder, 3 kapeller og 6 preste- og menighetskontor. Videre ivaretar ...

Les mer

 

Trefelling ved Flosta kirkegård

Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

Les mer

 

Meld deg på - hold deg oppdatert

For å holde deg orientert over hva som skjer i menigheten din, og også for en enkel påmelding til gudstjenester og andre arrangement med an...

Les mer

 

Finn din menighet

Nå kan du enkelt få en oversikt over menighetsgrenser og adresser via tilgang til søkbar adressemodul

Les mer

 

Kirkevergen i Arendal

Kirkevergen i Arendal med stabsfunksjonene knyttet til gravferd og kirkelige handlinger holder til i  i Stoaveien 14, nærmere bestemt Agder...

Les mer