Stokken kirkegård


Stokken kirkegård ble tatt i bruk året før Stokken kirke ble innviet i 1879. Kirkegården består av tre deler, der området i skråningen sørvest for kirken er eldst. Det har senere vært flere utvidelser av kirkegården og området nord for kirken ble anlagt etter krigen. Krigsminnesmerket som står på denne delen av kirkegården ble avduket 7. juni 1947.

Kapellkirkegården som ligger ca. 400 m fra kirken, ble tatt i bruk i 1918 i forbindelse med spanskesyken og det ble her senere også bygget et gravkapell.

Helleheia gravlund, ca. 2,5 km fra kirken, ble anlagt i 1978.  

Kirkevergen i Arendal har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Stokken kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE STOKKEN KIRKEGÅRD

Informasjonskart Stokken kirkegård

KJØREANVISNING TIL STOKKEN KIRKEGÅRD

Google Maps ikon