Færvik kirkegård


Den opprinnelige kirkegården omgir Flosta kirke. Enkelte gamle gravminner er bevart under takoverbygget der. En parsell i Brekka, noe sørvest for kirken, ble innkjøpt i 1854. Den ble vedtatt nedlagt i 1914, men ble brukt frem til 1920. Etter fredningstidens utløp ble noen graver overført til det nye kirkegårdsområdet. Det meste av kirkegården ligger på Sandåker, litt nedi bakken øst for kirken. Den nordligste delen ble innkjøpt til bruk som kolerakirkegård i 1856, men brukes som vanlig kirkegård. Områder sør for dette ble innkjøpt i 1875 og 1960. På sørsiden av kirken, over veien, ligger kirkestuen, som ble pusset opp sommeren 2011.

Vest for kirken ligger minneparken anlagt i 1950 med et krigsminnesmerke i form av steinterrasser pyntet med blomster og et ankerformet monument til minne om omkomne på havet. Det er også en minnebauta over Eidsvollsmannen Even Thorsen like ved kirken.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over gravlunden med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE FÆRVIK KIRKEGÅRD

Informasjonskart Færvik kirkegård

KJØREANVISNING TIL FÆRVIK KIRKEGÅRD

Google Maps ikon