Engene kirkegård


Engene kirke ble opprinnelig oppført i Grimstad i 1849, men ble senere flyttet til Nedenes i 1882. Flyttingen ble bekostet av rederbøndene på Nedenes, og kirken var i privat eie til 1940-tallet.

 

Engene kirkegård ligger for en stor del nær kirken, med den siste utvidelsen på vestsiden av kirken. Kirkegården ligger helt ved grensen til Grimstad kommune, og mange innbyggere i Grimstad har sin tilhørighet til Engene.

 

Kirkevergen i Arendal har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Engene kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE ENGENE KIRKEGÅRD

KJØREANVISNING TIL ENGENE KIRKEGÅRD

Google Maps ikon