Axel Smith Øyestad kirkegård


Prost Axel Christian Rosenkrantz Smith (1744 – 1823), en uvanlig prest og engasjert samfunnsutvikler.

 

Axel Christian Rosenkrantz Smith ble født i Stavanger i 1744 som sønn av kjøpmann Anders (Andreas) Smith (1716–72) og Sophia Amalia Prahl (1704–65). Han studerte teologi i København og etter noen år som huslærer, ble han 1773 personellkapellan i Elverum og Trysil. Personellkapellanen hadde en noe underordnet stilling og ble lønnet av distriktets sogneprester. Axel Smith fikk det løpende ansvaret for annekssognet Trysil, på den tiden et stort nærmest urørt skogområde. Det er her han legger grunnlaget for sitt solide ettermæle.
Interessen hans for folk, skikker og levemåte var stor. Etter hvert var det få som kjente skogbygda så godt som han. Det resulterte i en topografisk beskrivelse av Trysil som Smith ble premiert for. Den ble trykket som føljetong i Topografisk Journal for Norge 1797 – 98. Han fikk et varig navn innen norsk jordbruks- og lokalhistorie gjennom beskrivelsen, hvor hovedvekten lå på næringsøkonomiske forhold. På grunn av interessen og dyktigheten han viste, fikk han selskapets gullmedalje 1780. Beskrivelsen ble utgitt en gang til i 1895. Både med hensyn til innhold og fremstilling regnes beskrivelsen i dag som en av den topografiske litteraturens mest verdifulle publikasjoner.
Men Axel Smith var så mye mer. Han var en foregangsmann innen folkeopplysning og helsestell. På 1700-taller var Norge et fattig land hvor nøden var stor og mange sultet i hjel. Ikke alle hadde tilgang til korn og annen næringsrik mat. Rundt 1750 blir de første potetene innført til Norge. Den første dokumenterte potetdyrkingen fant sted på Tromøy ved Arendal i 1757. Poteten var næringsrik og livgivende, men representerte noe nytt og ukjent. Utbredelsen gikk sakte. For sakte synes kong Fredrik V. Han påla prestene å tale potetens fortreffelighet fra prekestolen. Axel Smith ble en av de såkalte potetprestene som sørget for at den etter hvert ble en naturlig del av kostholdet og på den måten reddet mange liv fra sultedøden.
Et annet interessefelt var botanikk. Hans botaniske samlinger er gitt til Arendal museum.
Smith var 14 aktive og engasjerte år i Trysil. Han fikk etablert skogbygda som et eget sogn og ble den første sognepresten. I lokalhistorien har en stor og velfortjent plass.
I 1787 fikk Smith et fetere kall. Han ble sogneprest i Elverum og prost i Østerdalen prosti. I 1795 ble han ansatt som sogneprest i Øyestad i Nedenes.
Da Axel Smith døde 19. juni 1823, 79 år gammel, var han prost i Øyestad. Han hadde 50 års prestetjeneste bak seg, mistet en kone, Mette Dopp, giftet seg med hennes søster Hilleborg, og fått til sammen 10 barn. Axel Smith ble stamfar til mange som har gjort seg bemerket i det offentlige liv i Norge, helt opp til vår tid.
Han ble gravlagt på Øyestad kirkegård, og i begravelsen 27. juni, ble han omtalt som en dyktig prest og en elskelig og aktverdig mann som var ivrig i sin gjerning. «Full af kjærligt sind, kristelig tro og tillid til Gud»
Biskop Sørensen var ikke invitert til begravelsen, men kom allikevel og holdt en minnetale til «den ædle oldings ære».
I en vise som kapellanen Lars Dochedahl på Tromøen skrev i 1799 om prestene i Nedenes, heter det om ham:
«At lille Provsten er blid og snild
Og skabt til Selskab og skyldfrie Glæder,
At Vid og,Lune som Lysets Ild
Den Kreds opliver, hvor han fremtræder,
Er sandt ; men naar han Despot vil være
Og gjerne over de Smaa regjere,
Han lastes bør.

Agnete Kjellin
Kilder:
Trysilboka bind IV
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia
Brynjulf Langballe

Tilbake