Arbeid på veien til Arendal kirkegård


I en periode fremover blir det lagt ny slukkevannsforsyning mellom Høgedalsletta og Høgedal gård.

 

Driften av Arendal kirkegård vil pågå som normalt og det blir ingen begrensninger for begravelser eller bisettelser, men det kan bli noen hindringer for kjøring til og fra parkeringsplassen på dager uten seremonier.

Det anbefales derfor å benytte parkeringsplass fra Kirkegårdsveien (innkjøring fra Langse siden).

Tilbake