Justering av vei på Hisøy kirkegård


Kirkegårdsbetjeningen har justert veien på Hisøy kirkegård og satt opp nye kantstein for å markere overgangen mellom vei og plen.  Det er lagt på ny grus, og så snart varmen kommer vil det spire og gro ny grønn plen.

 

Tilbake