Ledige stillinger som sommervikarer på kirkegårdene


Vi trenger sommervikarer på kirkegårdene

 

Det er ledige stillinger som sommervikarer på kirkegårdene i Arendal. Arbeidet består i stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid.

Søkere over 18 år blir foretrukket. Ønskelig med førerkort på manuelt gir. Dersom du har dette, oppgis det i søknaden. Du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. Vennligst oppgi i hvilke perioder du kan jobbe.

Ansettelse iht gjeldende lov og avtaleverk.

Spørsmål kan rettes til driftsleder Siri Øymoen, 95 93 95 70/ siri.oymoen@agderkirken.no, personalrådgiver Elin Høyland, 99 35 18 34/ elin.hoyland@agderkirken.no eller avdelingsleder Petter Norberg, 91 35 10 84/ petter.norberg@agderkirken.no.

Søknad og CV sendes til: post@agderkirken.no innen 10.04.23

Tilbake