arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Arbeid på Bjorbekk kirke

Arbeid på Bjorbekk kirke

Det foregår for tiden arbeider på  Bjorbekk kirke.

Tak over kor og sakristi er ferdig.
Tak over trapp til galleri påbegynnes mandag 8. oktober


Del denne artikkel på e-post